Tagged: Free Fire

Comic Free Fire: Chuyện của Jai

Comic Free Fire: Chuyện của Jai

Chuyện của Jai là bộ truyện tranh (Comic) Free Fire được Garena thực hiện nhằm giới thiệu màn chia tay của nhân vật Jai với cộng đồng Free Fire.

Những kẻ trốn chạy: Moco

Những kẻ trốn chạy: Moco

Những kẻ trốn chạy: Moco là bộ truyện tranh được thực hiện bởi Garena để cộng đồng hiểu rõ hơn về nhân vật Moco trong game Free Fire.