Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối

Chương 1: Tên của kẻ phản bội

Trở thành kẻ phản bội bị cả thành phố Griza ghét bỏ sẽ như thế nào?

Cuộc hẹn bất ngờ với “boss” mới Dasha và Oliveira sẽ dẫn Shirou tới một cuộc hành trình mới

Cùng đón xem cuộc hành trình Shirou thoát khỏi cái mác “Con của kẻ phản bội” như nào nhé!

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 1
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 2
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 3
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 4
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 5
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 6
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 7
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 8
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 9
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 10
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 11
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 12
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 13
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 14
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 15
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 16
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 17
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 18
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 19
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 20
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 21
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 22
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 23
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 24
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 25
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 26
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 27
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 28

Chương 2: Cuộc hẹn quan trọng

Hoá ra anh shipper đẹp trai Shirou cũng bị con quễ tình iu quật lên quật xuống!

Tập sau không biết chàng có thành công không nhưng tập này rất là bất ổn rồi đó nha.

Cùng đón chờ tập sau của bộ truyện nhé!

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 29
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 30
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 31
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 32
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 33
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 34
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 35
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 36
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 37
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 38
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 39
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 40
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 41
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 42
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 43
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 44
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 45

Chương 3: Anh em

Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa đâu Shirou ơi!

Anh em nhà này bất ổn thật đó, gặp nhau là cứ phải cà khịa nhau mãi thôi.

Có ai tò mò ông anh Shirou sẽ dỗ em trai như nào tiếp theo khum nhỉ?

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 46
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 47
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 48
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 49
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 50
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 51
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 52
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 53
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 54
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 55
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 56
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 57
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 58
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 59
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 60
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 61

Chương 4: Lời hứa

Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như Shirou hứa rồi lại quên nhé!

Tatsuya dỗi đấy! Gòi xong em zai mà biết là ông anh lại đau đầu đi dỗ đấy, chúc Shirou may mắn!

Tôi chống mắt lên coi tập sau Shirou có cao chạy xa bay được không!

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 62
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 63
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 64
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 65
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 66
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 67
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 68
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 69
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 70
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 71
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 72
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 73
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 74
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 75
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 76

Chương 5: Manh mối

Báo thủ Tatsuya và những lần khiến anh trai Shirou đau đầu vẫn chưa dừng lại.

Báo anh trai đang định cao chạy xa bay thì phải ở lại. Không biết tập sau còn báo nữa không đây!

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 77
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 78
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 79
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 80
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 81
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 82
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 83
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 84
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 85
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 86
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 87
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 88
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 89
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 90
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 91

Chương 6: Sự lựa chọn

Tập trước thì ông em báo, tập này thì đến người anh mẫu mực báo. Cặp đôi bất ổn quả là không sai đâu mà.

Cùng chờ đón xem liệu Shirou có lật đổ được âm mưu của kẻ xấu và cứu lấy Griza không nhé.

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 92
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 93
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 94
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 95
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 96
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 97
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 98
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 99
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 100
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 101
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 102
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 103
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 104
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 105
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 106
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 107

Chương 7: Khủng hoảng và niềm tin

Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 108
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 109
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 110
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 111
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 112
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 113
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 114
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 115
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 116
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 117
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 118
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 119
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 120
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 121
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 122
Truyện tranh Free Fire: Những kẻ gây rối - Trang 123

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...