Ảnh Game Blog

Comic Free Fire: Chuyện của Jai

Comic Free Fire: Chuyện của Jai

Chuyện của Jai là bộ truyện tranh (Comic) Free Fire được Garena thực hiện nhằm giới thiệu màn chia tay của nhân vật Jai với cộng đồng Free Fire.