Truyện tranh Liên Quân Mobile: Kỳ Lân Soái

Truyện tranh Liên Quân Mobile: Kỳ Lân Soái

Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện tranh Kỳ Lân Soái để hiểu rõ hơn nguồn gốc của skin Bright Kỳ Lân Soái sắp có mặt trong Liên Quân nhé!

Tập 1

Lần đụng độ đầu tiên của tướng Bright với địch thủ Mộc Tinh hóa ra không phải ở trận địa. Cũng chính sau lần gặp mặt đó, thần Kỳ Lân đã gửi những tín hiệu đầu tiên đến Bright. Những cuộc gặp mặt ấy đã diễn ra như thế nào?

Cùng theo dõi truyện tranh Kỳ Lân Soái nhé!

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 01

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 02

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 03

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 04

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 05

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 06

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 07

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 08

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 09

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 10

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 11

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 12

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 13

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 14

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 15

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 16

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 17

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 18

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 19

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 20

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 21

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 22

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 23

Truyện tranh Kỳ Lân Soái - Tập 1 Trang 24

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...