Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh

Sát thủ vô thanh là bộ truyện tranh kể về một ngày làm việc của Rafael và Laura trong cuộc chiến chống tội phạm của riêng mình. Mời các bạn cùng thưởng thức để hiểu rõ hơn về hai nhân vật trong game mobile Free Fire nhé!

Tập 1: Bí mật

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 01

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 02

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 03

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 04

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 05

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 06

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 07

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 08

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 09

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 10

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 11

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 12

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 13

Truyện tranh Free Fire: Sát thủ vô thanh - Tập 1 Trang 14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...