LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 1

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 2
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 3
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 4
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 5
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 6

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 7
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 8
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 9
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 10
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 11

LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 12
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 13
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 14
LMHT: Cận cảnh trang phục Lissandra Kiếm Hậu - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...