Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul

Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 2
Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 3
Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...