Truyện tranh Free Fire – Những kẻ trốn chạy: Steffie

Truyện tranh Free Fire - Những kẻ trốn chạy: Steffie

Tập 4: Xin chào thế giới

Một người bạn bí ẩn đã hack vào hệ thống của Horizon và giải cứu Steffie. Họ sẽ làm gì tiếp theo?

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 01

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 02

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 03

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 04

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 05

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 06

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 07

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 08

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 09

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 10

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 11

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 12

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 13

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 14

Truyen tranh Free Fire - Nhung ke tron chay: Steffie - Tap 4 Trang 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...