Những kẻ trốn chạy: Moco

Những kẻ trốn chạy: Moco

Chương 2: Bạn bè

Chuyện gì sẽ xảy đến với Moco? Những hé lộ mới về tuổi thơ và quá khứ của Moco. Cùng Ảnh Game đón xem tại tập mới nhất của bộ truyện tranh Những kẻ trốn chạy nhé!

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 01

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 02

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 03

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 04

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 05

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 06

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 07

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 08

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 09

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 10

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 11

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 12

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 13

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 14

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 15

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 16

Những kẻ trốn chạy: Moco - Chương 2 Trang 17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...