Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL

Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 2
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 3
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 4
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 5
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 6
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 7
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 8
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 9
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...