Cosplay Caitlyn siêu đẹp tại Aki Matsuri 2013

Cosplay Caitlyn siêu đẹp tại Aki Matsuri 2013 - Ảnh 2
Cosplay Caitlyn siêu đẹp tại Aki Matsuri 2013 - Ảnh 3
Cosplay Caitlyn siêu đẹp tại Aki Matsuri 2013 - Ảnh 4
Cosplay Caitlyn siêu đẹp tại Aki Matsuri 2013 - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...