Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng

Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 2
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 3
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 4
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 5

Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 6
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 7
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 8
Blade & Soul: Thiếu nữ và vòng một siêu khủng - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...