Chương 10: Vở kịch

Tiết mục của gánh xiếc khiến Collei rơi vào cơn ác mộng của ký ức. Rốt cuộc là cô ấy đã trải qua quá khứ như thế nào làm Collei gần như trở nên điên loạn lần nữa?

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 01

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 02

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 03

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 04

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 05

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 06

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 07

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 08

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 09

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 10

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 11

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 12

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 13

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 14

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 15

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 16

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 17

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 18

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 19

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 20

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 21

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 22

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 23

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 24

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 25

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 26

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 27

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 28

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 29

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 30

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 31

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 32

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 33

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 34

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 35

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 36

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 37

Truyện tranh Genshin Impact Chương 10 Trang 38