Tô Mạn Toa: Trùm cuối tuyệt đẹp của VLTK phiên bản 3D

131024_anhgame_vltk3dcosplay01

131024_anhgame_vltk3dcosplay02

131024_anhgame_vltk3dcosplay03

131024_anhgame_vltk3dcosplay04

131024_anhgame_vltk3dcosplay05

131024_anhgame_vltk3dcosplay06

131024_anhgame_vltk3dcosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...