Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Cosplay Thiên Hương

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Cosplay Thiên Hương - Ảnh 1

Bộ ảnh tuyệt đẹp về nữ đệ tử của phái Thiên Hương, một trong cửu đại môn phái trong trò chơi trực tuyến Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao.

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...