Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul

Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 2
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 3
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 4
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 5
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 6
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 7
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 8
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 9
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...