Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers

Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 2
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 3
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 4
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 5
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 6

Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 7
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 8
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 9
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...