Cosplay Age of Storm của thành viên nhóm Spiral Cats

130728_spiralscat01

130728_spiralscat02

130728_spiralscat04

130728_spiralscat05

130728_spiralscat06

130728_spiralscat07

130728_spiralscat08

130728_spiralscat09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...