Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 2
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 3
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 4
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 5
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 6

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 7
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 8
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 9
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 10
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 11

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 12
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 13
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 14
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 15
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 16

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 17
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 18
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 19
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 20
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 21

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 22
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 23
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 24
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 25

Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 26
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 27
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 28
Soi địa điểm tổ chức vòng chung kết WCG 2012 - Ảnh 29

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...