Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III

Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 2
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 3
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 4
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 5
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...