Radish cực dễ thương với cosplay Lyn Blade Master

Radish cực dễ thương với cosplay Lyn Blade Master - Ảnh 1

Blade Master

Blade Master

Blade Master

Blade Master

150413_gamelandvn_bladeandsoulcosplay05

150413_gamelandvn_bladeandsoulcosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...