PipiChu biến hóa với cosplay “thiên thần sa ngã”

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 2
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 3
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 4
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 5
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 6

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 7
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 8
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 9
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 10
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 11

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...