Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 2
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 3
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 4
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 5
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 7
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 9
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 10
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 11

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 12
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 13
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 14
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 15
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 16

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 17
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 18
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 19
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...