Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul

Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 2
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 3
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 4
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 5
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 6

Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 7
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 8
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 9
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 10
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 11
Ngắm trang phục Giáng sinh trong Blade & Soul - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...