Ngắm Thor và Loki dưới hình hài nữ giới

131109_anhgame_thorcosplay01

131109_anhgame_thorcosplay02

131109_anhgame_thorcosplay03

131109_anhgame_thorcosplay04

131109_anhgame_thorcosplay05

131109_anhgame_thorcosplay06

131109_anhgame_thorcosplay07

131109_anhgame_thorcosplay08

131109_anhgame_thorcosplay09

131109_anhgame_thorcosplay10

131109_anhgame_thorcosplay11

131109_anhgame_thorcosplay12

131109_anhgame_thorcosplay13

131109_anhgame_thorcosplay14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...