Ngắm “thần sấm” Thor trong hình hài nữ giới

131108_anhgame_thorcosplay01

131108_anhgame_thorcosplay03

131108_anhgame_thorcosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...