Ngắm những hình ảnh đầu tiên về MapleStory 2

Ngắm những hình ảnh đầu tiên về MapleStory 2 - Ảnh 1

131216_anhgame_maplestory2_01

131216_anhgame_maplestory2_02

131216_anhgame_maplestory2_03

131216_anhgame_maplestory2_04

131216_anhgame_maplestory2_05

131216_anhgame_maplestory2_06

131216_anhgame_maplestory2_07

131216_anhgame_maplestory2_08

131216_anhgame_maplestory2_09

131216_anhgame_maplestory2_10

131216_anhgame_maplestory2_11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...