Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 2

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 3

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 4

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 5

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 6

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 7

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 8

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 9

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 10

Ngắm cosplay tại lễ ra mắt Diablo 3: Reaper of Souls - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...