Ngắm cosplay cực chất về “thợ săn hóa thú” Nidalee

Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 2
Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 3
Ngắm cosplay cực chất về "thợ săn hóa thú" Nidalee - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...