Ngắm cosplay Ashe Nữ Hoàng cực quyến rũ

141122_anhgame_ashecosplay05

141122_anhgame_ashecosplay06

141122_anhgame_ashecosplay01

141122_anhgame_ashecosplay02

141122_anhgame_ashecosplay03

141122_anhgame_ashecosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...