Ngắm cosplay ấn tượng của Sở Hán Truyền Kỳ

130902_anhgame_sohantruyenky01

130902_anhgame_sohantruyenky02

130902_anhgame_sohantruyenky03

130902_anhgame_sohantruyenky04

130902_anhgame_sohantruyenky05

130902_anhgame_sohantruyenky06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...