NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage

NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 1

NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 2
NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 3
NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...