MC Corp tung ảnh body painting quảng bá Tứ Thần

MC Corp tung ảnh body painting quảng bá Tứ Thần - Ảnh 1

141013_anhgame_tuthan01

141013_anhgame_tuthan02

141013_anhgame_tuthan03

141013_anhgame_tuthan04

141013_anhgame_tuthan05

141013_anhgame_tuthan06

141013_anhgame_tuthan07

141013_anhgame_tuthan08

141013_anhgame_tuthan09

141013_anhgame_tuthan10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...