Comic MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần

Mời các bạn cùng Ảnh Game thưởng thức bộ truyện tranh về vị tướng Luo Yi, Âm Dương Đại Thần trong game Mobile Legends: Bang Bang do Moonton thực hiện.

Một số người nghĩ rằng, vẻ đẹp của cô ấy vượt ra ngoài giới hạn của thế giới này.

Một số khác lại nghĩ rằng, cô mang trong mình sự tà ác như một loài rắn độc…

Cô là cánh tay phải của Hắc Long, và cũng là đối thủ ngang tầm của Hiệp Sĩ Đông Phương…

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 01

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 02

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 03

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 04

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 05

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 06

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 07

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 08

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 09

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 10

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 11

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 12

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 13

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 14

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 15

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 16

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 17

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 18

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 19

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 20

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 21

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 22

Truyện tranh MLBB: Luo Yi, Âm Dương Đại Thần - Trang 23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...