Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn

Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 2
Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 3
Katarina và sự thể hiện của cosplayer xứ Hàn - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...