Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover

Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 2
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 3
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 4
Kaira27 hóa thân thành cảnh sát trưởng Piltover - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...