Hình nền các nhân vật trong Bless Online

Hình nền các nhân vật trong Bless Online - Ảnh 1

Loạt hình nền tuyệt đẹp về các nhân vật trong MMORPG Bless Online đang được Neowiz Games phát hành tại Hàn Quốc.

Bless Online

Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online
Bless Online

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...