Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz

Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 2
Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 3
Hình ảnh mới về máy chơi game Mojo của Madcatz - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...