Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It’s About Time

Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 2
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 3
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 4
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 5
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 7
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 9
Những hình ảnh đầu tiên của Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...