FFXIV: Ngắm cosplay White Mage cực đáng yêu

141225_anhgame_whitemagecosplay01

141225_anhgame_whitemagecosplay02

141225_anhgame_whitemagecosplay03

141225_anhgame_whitemagecosplay04

141225_anhgame_whitemagecosplay05

141225_anhgame_whitemagecosplay06

141225_anhgame_whitemagecosplay07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...