Cosplay Riven Thỏ Ngọc phiên bản Hàn Quốc

141127_anhgame_riventhongoccosplay07

141127_anhgame_riventhongoccosplay01

141127_anhgame_riventhongoccosplay02

141127_anhgame_riventhongoccosplay03

141127_anhgame_riventhongoccosplay04

141127_anhgame_riventhongoccosplay05

141127_anhgame_riventhongoccosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...