Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ

Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 2
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 3
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 4
Cosplay NPC trong Blade & Soul đẹp như tiên nữ - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...