Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013

Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 2
Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 3
Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 4
Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 5
Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 6

Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 7
Cosplay Iron Man tuyệt đẹp tại Dragoncon 2013 - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...