Cosplay Firefall “chính chủ” của Red5 Studios

Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 2
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 3
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 4
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 5

Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 6
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 7
Cosplay Firefall "chính chủ" của Red5 Studios - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...