Tuyển tập cosplay Eula Genshin Impact tuyệt đẹp từ Trung Quốc

Tuyển tập cosplay Eula Genshin Impact tuyệt đẹp từ Trung Quốc

Eula, Kỵ Sĩ Sóng Nước, là nhân vật mới nhất của game online Genshin Impact vừa được trình làng vào ngày 18/05/2021. Bắt đầu từ đầu tháng 05/2021, các cosplayer Trung Quốc bắt đầu công bố những bộ ảnh cosplay Eula đầu tiên trên mạng xã hội Weibo. Trong bài viết này, Ảnh Game sẽ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn những bộ ảnh cosplay Eula ấn tượng nhất trên Weibo.

Eula, Kỵ Sĩ Sóng Nước xuất thân từ gia tộc cổ xưa, đội trưởng tiểu đội du kích thuộc Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Là hậu duệ của quý tộc cũ nhưng lại gia nhập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong – kẻ thù không đội trời chung, sự việc này đến nay vẫn là một ẩn số lớn của Mondstadt. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cung mệnh và thiên phú (kĩ năng) của cô nàng tại đây.

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱

Cosplay Eula Genshin Impact của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 01

Cosplay Eula Genshin Impact của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 02

Cosplay Eula Genshin Impact của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 3

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 04

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 05

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 06

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 07

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 08

Cosplay Eula của 小稚稚稚酱 - Hình ảnh 09

Cosplay Eula của 初兽猫cos

Cosplay Eula Genshin Impact của 初兽猫cos - Hình ảnh 01

Cosplay Eula Genshin Impact của 初兽猫cos - Hình ảnh 02

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 03

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 04

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 05

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 06

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 07

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 08

Cosplay Eula của 初兽猫cos - Hình ảnh 09

Cosplay Eula của 是兔哥w

Cosplay Eula Genshin Impact của 是兔哥w - Hình ảnh 01

Cosplay Eula Genshin Impact của 是兔哥w - Hình ảnh 02

Cosplay Eula của 是兔哥w - Hình ảnh 03

Cosplay Eula của 是兔哥w - Hình ảnh 04

Cosplay Eula của 是兔哥w - Hình ảnh 05

Cosplay Eula của 是兔哥w - Hình ảnh 06

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_

Cosplay Eula Genshin Impact của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 01

Cosplay Eula Genshin Impact của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 02

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 03

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 04

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 05

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 06

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 07

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 08

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 09

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 10

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 11

Cosplay Eula của 菌烨TAKO_ - Hình ảnh 12

Cosplay Eula của 高克拉lalala

Cosplay Eula Genshin Impact của 高克拉lalala - Hình ảnh 01

Cosplay Eula Genshin Impact của 高克拉lalala - Hình ảnh 02

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 03

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 04

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 05

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 06

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 07

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 08

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 09

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 10

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 11

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 12

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 13

Cosplay Eula của 高克拉lalala - Hình ảnh 14

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...