Comic Liên Minh Huyền Thoại: Ảo thuật của Twisted Fate

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Ảo thuật của Twisted Fate - Ảnh 1

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Ảo thuật của Twisted Fate - Ảnh 2

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Ảo thuật của Twisted Fate - Ảnh 3

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...