Comic Liên Minh Huyền Thoại: Cá của Soraka

Comic Liên Minh Huyền Thoại: Cá của Soraka - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...