Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1)

Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 2
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 3
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 4
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 5
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 6

Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 7
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 8
Comic DotA 2: Chúng ta đã là những anh hùng chưa (1) - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...