Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri

Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri - Ảnh 2
Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri - Ảnh 3
Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri - Ảnh 4
Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri - Ảnh 5
Chuiga biến thành “hồ ly chín đuôi” Ahri - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...