Chiêm ngưỡng một số hình ảnh về Legion of Heroes

Chiêm ngưỡng một số hình ảnh về Legion of Heroes - Ảnh 1

131011_anhgame_legionofheroes01

131011_anhgame_legionofheroes02

131011_anhgame_legionofheroes03

131011_anhgame_legionofheroes04

131011_anhgame_legionofheroes05

131011_anhgame_legionofheroes06

131011_anhgame_legionofheroes07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...